Case Study

problem-2731501_1920

Dbając o naszych klientów, dla których najważniejsza jest dyskrecja, poszczególne przypadki są prezentowane bez wymieniania nazw firm.

Przypadek 1

Operator kilkudziesięciu salonów z branży retail został postawiona w stan upadłości. Ze względu na zadłużenie do dostawców sklepy sieci nie posiadały towaru z bieżących kolekcji. Braki towarowe oraz zadłużenie sprawiły, że Wynajmujący zmierzali do rozwiązania umów najmu w najlepszych lokalizacjach. Spółka nie posiadało też środków umożliwiających zakup towaru a rachunki Spółki zostały zajęte przez komorników.

Dzięki naszym działaniom udało się zabezpieczyć dostawy towaru, utrzymać w sieci najlepsze lokalizacje oraz przetrzymać okres postępowania upadłościowego i zakończyć je zabezpieczeniem najcenniejszych aktywów dla Właścicieli.

Przypadek 2

Inwestor przejął pakiet dużej sieci sklepów, następnym krokiem miało być wprowadzenie do Spółki kapitału wyokosći kilkudziesięciu milionów złotych w celu dokapitaliowania sieci sześćdziesięciu sklepów. W dokumentacji finansowej Spółka wykazywała zysk. Niemniej dość szybko okazało się, że Spółka ma poważne problemy z płynnością. W związku z tym inwestor przekazał nam zarządzanie kryzysowe oraz zbadanie czy Spółka wytrzyma proces restrukturyzacji.

Po badaniu okazało się że Spółka ma kilkadziesiąt milionów straty operacyjnej i tylko 30 procent sklepów może być rentowne.

W związku z inwestor zatrzymał transferu środków bezpośrednio do Spółki. A w ramach działań związanych z procesem restrukturyzacyjnym udało się przejąć podstawowy zasób Spółki jakim były lokalizacje handlowe.

Przypadek 3

Właściciel firmy będącej liderem w swojej branży prowadził zaawansowane rozmowy z inwestorem, który miał dokapitalizować Spółkę. Rozmowy jednak przeciągały się, w związku z czym poprosił o przeprowadzenie „crash testu”. W wyniku analizy okazało się, że jeżeli rozmowy nie zakończą się w przeciągu określonego czasu, Spółka nie wejdzie w szczyt sezonu z właściwym zatowarowaniem, nie będzie możliwe zrolowanie zadłużenia i powstanie zagrożenie upadłością. W konsekwencji podstawowe aktywa m.in. sklep online i znak towarowy zostaną przejęte przez wierzycieli, w właściciel, który zabezpieczył kredyt bankowy straci swoje nieruchomości i inne aktywa. W związku z tym otrzymaliśmy zadanie zabezpieczenia majątku właściciela oraz podstawowych aktywów Spółki. Działanie te pozwoliły na kontynuację działania po fiasku rozmów z inwestorem.