Restrukturyzacja

write-593333_1920
company-3277947_1920

Realizujemy następujące moduły działań w zakresie restrukturyzacji firm:

  1. Audyt i tworzenie planów restrukturyzacji i optymalizacji kosztów.
  2. Nadzór i wdrażanie programów optymalizacja kosztów.
  3. Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  4. Zarządzanie kryzysowe w przypadku zagrożenia upadłością.
  5. Ochrona majątku.
  6. Poprawa płynności finansowej.
  7. Budowa struktury zabezpieczającej przed eskalacją roszczeń wierzycieli.
  8. Negocjacja z wierzycielami –  restrukturyzacja zadłużenia.
  9. Obrona interesów klienta w przypadku egzekucji komorniczej lub bankowej.
  10. Zabezpieczenie interesów członków zarządu w przypadku potencjalnych roszczeń wierzycieli.