Kontakt

macbook-606763_1920
Chilli Poland Sp. z o.o 
Aleja Jana Pawła II 43A / 37B, 01-001 Warszawa
Tel. 22 2086968, 603301613, 695900033
chilli@gururestrukturyzacji.pl

Korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na podany adres e-mail wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu kontaktu i odpowiedzi na pytanie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może być cofnięta w każdym czasie, przesyłając e-mail na podane niżej dane kontaktowe. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody jest zgodne z prawem. Administratorem podanych danych osobowych jest spółka Chilli Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów kontaktowych i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie.

Kontakt z Administratorem:
Chilli Poland Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 43A / 37B, 01-001 Warszawa,
e-mail:chilli@gururestrukturyzacji.pl

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie 12 miesięcy od dnia przekazania danych.

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych.

Jeżeli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są udostępniane wyłącznie pracownikom i współpracownikom Administratora, który zobowiązali się umownie lub są zobowiązani na mocy odpowiednich przepisów prawa do zachowania danych w tajemnicy oraz usługodawcom hostingowym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE.