O nas

analysis-3387295_1920
coins-1523383_1920

Jako grupa ekspertów świadczymy usługi z zakresu restrukturyzacji i wsparcia dla podmiotów znajdujących się w kryzysie finansowym.
Pomagamy przede wszystkim w utrzymaniu płynności finansowej naszych klientów, naszą cechą jest wysoka skuteczność.
Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie na rynku sprzedaży detalicznej i hurtowej różnych branż oraz rynku finansowym. Naszą działalność rozpoczęliśmy w roku 2002 w sektorze finansowym, potem w sektorze handlowym pracując dla największych podmiotów różnych branż oraz na rynku nieruchomości i obrotu wierzytelnościami.
Wiemy jak zabezpieczyć firmę w sytuacji kryzysu finansowego, zapewnić bezpieczeństwo Państwa majątku oraz Państwa osobiście jako członków organów spółek. Nie jesteśmy tylko konsultantami ale byliśmy bezpośrednio zaangażowani w działania operacyjne i związane z tym ryzyka, także jako członkowie organów spółek.
Oferujemy wsparcie zarówno w przypadku procesu restrukturyzacji pozasądowej jak i doradztwo w procesie restrukturyzacji prowadzonej drogą sądową.
W ramach zarządzania kryzysowego zapewniamy wsparcie dla działalności operacyjnej Państwa firmy obejmujące m.in. negocjacje z wierzycielami, optymalizację kosztów, likwidację nierentownych oddziałów, system zabezpieczenia dalszej działalności.
Zapraszamy do współpracy właścicieli i osoby zarządzające podmiotami, które mogą znaleźć się w kryzysie finansowym lub przez taki kryzys przechodzą.
Sytuacja kryzysowa jest jak choroba, im szybciej zaczniecie Państwo działać, tym większe są szanse na wyprowadzenie Państwa biznesu na prostą.
.