Zarządzanie kryzysowe

savings-2789112_1920
graph-163509_1280

Realizujemy następujące moduły działań w zakresie zarządzania kryzysem w firmie:

  1. Wsparcie operacyjne dla osób zarządzających firmą w przypadku problemów finansowych.
  2. Realizacja programów redukcji kosztów działania firmy (redukcje zatrudnienia, ograniczanie kosztów operacyjnych, likwidacja nierentownych elementów działania przedsiębiorstwa).
  3. Przejmowanie funkcji w organach Spółek prawa handlowego dla potrzeb zarządzania kryzysem w firmie.
  4. Budowanie struktury umożliwiającej kontynuację działania firmy w przypadku windykacji, egzekucji, zagrożenia upadłością i związanej z tym nieufności dostawców.
  5. Negocjacje z wierzycielami, firmami windykacyjnymi i komornikami.
  6. Budowanie struktury umożliwiającej działanie firmy podczas procedowania wniosków składanych na podstawie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.